Wii包裝物品說明

Wii Remote 手柄  [正面  背面]

 
Wii主機系統說明
防止電視屏幕損壞    感應器的安裝1   2  3
Remote手柄的安裝    1    2    3
同步連接你的Remote手柄到Wii主機 1  2  3  4
Nunchuk(雙節棍)手柄安裝&使用說明 1 2 3
 
Wii游戲系統說明
Wii記憶卡&NGC記憶卡使用事項  1  2
 
Wii游戲故障說明

 

 

 

 

 

 

 

 
電玩巴士-Wii編輯組制作
 
Wii中文網 - 電玩巴士 版權所有 www.nyswjd.com
色情漫画妖气网现看